Audyty Efektywności Energetycznej

Wykonywane przez Nas Audyty Efektywności Energetycznej nie mają typowego zakresu analiz i ocen. Każdy przypadek i każdego Partnera, z którym pracujemy traktujemy indywidualnie przygotowując zakres prac, metodykę, zawartość opracowania a nawet wygląd zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

Audyty instalacji elektrycznych i oświetleniowych

Dzięki szczerej przyjaźni z firmami oferującymi kompleksowe rozwiązania z zakresu instalacji elektrycznych w tym bardzo popularnych instalacji fotowoltaicznych, jak również inteligentnego oświetlenia LED czy pełnej automatyki sterującej, wykonywane przez nas audyty instalacji elektrycznych i oświetleniowych nabierają wagi koncepcji projektowych a często projektów wykonawczych.

Audyty energetyczne i remontowe

Przygotowywane przez Nas Audyty Energetyczne i Remontowe mimo zgodności z obowiązującymi Ustawami i Rozporządzeniami, często wybiegają poza "ustawową matrycę" pozwalając na przekazanie kompletnej wiedzy o możliwościach inwestycyjnych pełnym doborze systemów i technologii do analizowanego przypadku.

Testy szczelności BlowerDoor

Wykonywane przez Nas próby szczelności budynków BlowerDoor bardzo często poprzedzone są analizą projektów budowlanych oraz wskazaniem miejsc newralgicznych. W codziennej pracy posługujemy się urządzeniami wiodących marek pozwalających na badania z dużą dokładnością i pewnością otrzymanych wyników

Termowizja

Kamery termowizyjnej używamy najczęściej jako narzędzie podczas wykonywanych audytów energetycznych, elektroenergetycznych oraz prób szczelności BlowerDoor, jednak gotowi jesteśmy na życzenie Inwestora wykonać badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych czy lokali mieszkalnych. Celnie wskazujemy miejsca występowania przegrzewających się układów i urządzeń elektrycznych jak i nieciągłości izolacji termicznej systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych jak również budynków.

Close Menu